close

 

WWW.SCAS.PL

SCAS@SCAS.PL

Caveant consules ne quid detrimenti res publica capiat

                                                                                                                                            

ANALITYCY-ZESPOŁY EKSPERCKIE-NAUKOWCY-STRONA SPOŁECZNA

 

NOWA STRATEGIA POLSKIEJ POLITYKI  OBRONNEJ 

 

WSPIERAMY POLSKI POTENCJAŁ OBRONNY

IMPLEMENTACJA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII OBRONNYCH

 

WSPÓŁPRACA  I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

BADANIA NAUKOWE NAD WYKORZYSTANIEM BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

 ANIHILACJA ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WŁADZE SCAS

 

 

PREZES      

 

Mirosław Kuświk

 

 

WICEPREZES      

 

ppłk pil. w st. spocz. mgr inż. Andrzej Całek

 

 

DYREKCJA

 

 Dyr. Generalny

 Dr B.A. Kamil Całek MBA

 

 Dyr. mgr Mariusz Siebert

RADA SPOŁECZNA

Podejmuje działania w zakresie:

 

-gospodarki finansowej;

-polityki kadrowej;

-działalności kontrolnej;

-działalności obsługi prawnej;

-realizacji polityki obronnej;

-kontaktów międzynarodowych;

-planowania,

-programowania i koordynacji pozamilitarnych przygotowań obronnych;

-działalności duszpasterstw wojskowych.

-implementacji innowacyjnych technologii obronnych opartych o koncepcje bezzałogowych statków powietrznych , sieci neuronowych, mobilnych urządzeń i aplikacji antyterrorystycznych i wspierających działalność Wojska Polskiego

-wsparcia Wojsk Obrony Terytorialnej

-wsparcia i organizacji działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i podniesienia zdolności Wojska Polskiego w tym zakresie

 

SKŁAD RADY
 
 

Dyr. Generalny

Dr B.A. Kamil Całek MBA

 

 

Dr Jacek Mrozek

por. Eryk Kowalczyk

 

fb g+ youtube mail

ORGANIZACJA

 

STATUT
POLITYKA PRYWATNOŚCI
BEZPIECZEŃSTWO
WSPARCIE DZIAŁAŃ

NA SKRÓTY:

 

O CENTRUM

SZKOLENIA 

KONTAKT

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ZARZĄD GŁÓWNY

61-716 Poznań, ul. Kościuszki 92/98

telefon

telefon:

 

mail

e-mail:

SCAS@SCAS.PL