close

 

WWW.SCAS.PL

SCAS@SCAS.PL

Caveant consules ne quid detrimenti res publica capiat

                                                                                                                                            

ANALITYCY-ZESPOŁY EKSPERCKIE-NAUKOWCY-STRONA SPOŁECZNA

 

NOWA STRATEGIA POLSKIEJ POLITYKI  OBRONNEJ 

SUPPORT EKSPERCKI

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

 

WSPIERAMY POLSKI POTENCJAŁ OBRONNY

IMPLEMENTACJA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII OBRONNYCH

 

WSPÓŁPRACA  I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

BADANIA NAUKOWE NAD WYKORZYSTANIEM BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

 ANIHILACJA ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH

 

 

CELE STRATEGICZNE ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO CENTRUM ANALIZ STRATEGICZNYCH PRZY ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ IMIENIA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W POZNANIU

Środkowoeuropejskie Centrum Analiz Strategicznych przy Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu jest projektem mającym na celu działalność w poszczególnych grupach zadaniowych:

 

WSPARCIE NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO :

 

-opiniowanie kandydatów na kursy podoficerskie i oficerskie

-opiniowanie kandydatów na kursy obronne i wyższe kursy obronne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

-utworzenie nowej koncepcji strategii bezpieczeństwa narodowego

-utworzenie nowej koncepcji polskiej polityki zagranicznej w oparciu o strategiczny sojusz transatlantycki ze Stanami Zjednoczonymi i ich strategicznymi partnerami.

- wsparcie i zapewnienie wszelkiej pomocy przedstawicielstwom dyplomatycznym i dowództwu armii sojuszniczych na terenie RP w ramach Traktatu Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)

- tworzenie grup eksperckich

-tworzenie opinii w dziedzinie obronności państwa na szczeblu organów centralnych państwa  i samorządu terytorialnego

-delegowanie przedstawicieli do komisji i podkomisji eksperckich w dziedzinie obronności i współpracy cywilno-wojskowej

-skonsolidowania środowisk patriotycznych  wojskowych i cywilnych w kraju oraz poza jego granicami

-upamiętnianie bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego

-upamiętnianie miejsc męczeństwa i ofiarności Narodu Polskiego walczącego z niemieckim nazizmem i komunizmem

-delegowanie przedstawicieli na uroczystości państwowe i samorządowe

-szkolenie kadry rezerwy w dziedzinie teorii obronności i koncepcji obronnej państwa

-szkolenie kadry rezerwy w dziedzinie obsługi broni palnej i infrastruktury pola walki

-szkolenie ludności cywilnej w zakresie obronności państwa i współpracy cywilnowojskowej

-szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

-działalność wydawnicza i promocyjna

-organizację wydarzeń kulturalnych i rocznicowych o charakterze patriotycznym

-promocję postaw patriotycznych

-tworzenie programów wspierających placówki oświatowe, kulturalne oraz indywidualne dzieci i młodzież w tworzeniu postaw patriotycznych

WSPARCIE MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ W DZIEDZINIE:

-gospodarki finansowej;

-polityki kadrowej;

-działalności kontrolnej;

-działalności obsługi prawnej;

-realizacji polityki obronnej;

-kontaktów międzynarodowych;

-planowania,

-programowania i koordynacji pozamilitarnych przygotowań obronnych;

-realizacji na terytorium RP zadań inwestycyjnych określonych w programie NSIP (NATO Security Investment Programme to Program Inwestycji NATO w. Dziedzinie Bezpieczeństwa stworzony w celu wspólnego finansowania projektów umożliwiających osiąganie przez Sojuszu Północnoatlantycki określonych zdolności obronnych);

-działalności duszpasterstw wojskowych.

-implementacji innowacyjnych technologii obronnych opartych o koncepcje bezzałogowych statków powietrznych , sieci neuronowych, mobilnych urządzeń i aplikacji antyterrorystycznych i wspierających działalność Wojska Polskiego

-wsparcia Wojsk Obrony Terytorialnej

-wsparcia i organizacji działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i podniesienia zdolności Wojska Polskiego w tym zakresie

STRATEGICZNE OBSZARY ANALIZ ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO CENTRUM ANALIZ STRATEGICZNYCH PRZ ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY RP IM.M.J.PIŁSUDSKIEGO.

 

 GRUPA I

 1. NATO
 2. STANY ZJEDNOCZONE
 3. UN/ONZ
 4. WIELKA BRYTANIA
 5. UNIA EUROPEJSKA
 6. CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
 7. KOREA PÓŁNOCNA/ KOREA POŁUDNIOWA
 8. INDIE/PAKISTAN
 9. IRAN
 10. IZRAEL/EGIPT/SYRIA/ARABIA SAUDYJSKA/AUT.PALESTYŃSKA
 11. IRAN
 12. AFGANISTAN
 13. IRAK/KURDYSTAN
 14. JAPONIA
 15. UKRAINA
 16. BIAŁORUŚ
 17. TURCJA
 18. OBSZAR ANTARKTYDA

GRUPA II

 1. KANADA
 2. MEKSYK/ARGENTYNA/BRAZYLIA/PERU
 3. KAZACHSTAN

 

DZIAŁANIA BADAWCZE I EKSPERTYZY:

 

 1. TRANSFORMACJA I KIERUNKI POLSKIEJ POLITYKI OBRONNEJ
 2. OGRANICZANIE, KONTROLA ZBROJEŃ
 3. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
 4. GLOBALNE ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
 5. ZASPOKAJANIE POTRZEB I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
 6. UWARUNKOWANIA I FORMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
 7. PROCESY GLOBALIZACJI
 8. PRAWO MIĘDZYNARODOWE
 9. POJĘCIE I ISTOTA POLITYCZNEJ I EKONOMICZNEJ INTEGRACJI W RAMACH ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWYCH
 10. INTERPRETACJE NOWEGO PORZĄDKU MIĘDZYNARODOWEGO
 11. ANALIZA ŚRODKÓW I METOD DZIAŁANIA
 12. INTEGRACJA SEKTORA ZBROJENIOWEGO
 13. EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

fb g+ youtube mail

ORGANIZACJA

 

STATUT
POLITYKA PRYWATNOŚCI
BEZPIECZEŃSTWO
WSPARCIE DZIAŁAŃ

NA SKRÓTY:

 

O CENTRUM

SZKOLENIA 

KONTAKT

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ZARZĄD GŁÓWNY

61-716 Poznań, ul. Kościuszki 92/98

telefon

telefon:

 

mail

e-mail:

SCAS@SCAS.PL