close

 

WWW.SCAS.PL

SCAS@SCAS.PL

Caveant consules ne quid detrimenti res publica capiat

                                                                                                                                            

NOWA STRATEGIA POLSKIEJ POLITYKI  OBRONNEJ 

 

WSPIERAMY POLSKI POTENCJAŁ OBRONNY

IMPLEMENTACJA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII OBRONNYCH

 

BADANIA NAUKOWE NAD WYKORZYSTANIEM BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

 

 

Central European Strategic Analysis Center

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWKzl1O-KaE -> Link do materiału filmowego
z Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którą organizaowaliśmy wespół z United Nations Economic and Social Council Radą Gospodarczą i Społeczna ONZ , Gen. Hamlet Minasyani @www.ioit.university oraz podmiotami partnerskimi.
Serdecznie podziękowania w imieniu całego zespołu dla : Kancelaria Premiera Kancelaria Prezydenta RP IOIT - Institute Of Innovative Technologies And Artificial Intelligence WPROST Quantum Media Group Krzysztof Błaszkiewicz Błazej Augustyn Vitaliy Sukhoy Mariusz Wojciech Siebert Ministerstwo Spraw Zagranicznych European Commission European Union Brandenburg Brandenburgia Magdalena Antoniewicz Ernest Mencel Radosław Wojciech Koniec Nancy Minasyan Jarosław M Piotrowicz Piotr Pers Janusz Drożdż Bogdan Piekarz Polska Agencja Prasowa TVN24 POLSAT RMF FM Radio ZET Polskie Radio TVP1 Rzeczpospolita

 

 
              Central European Strategic Analysis Center

 

 
Prezes SCAS Pan Prof. ucz. dr Kamil Krzysztof Całek wziął udział w Centralnych Obchodach zwycięskiego dla Rzeczypospolitej Polskiej Powstania Wielkopolskiego w Warszawie. @Kancelaria Premiera, Kancelaria Prezydenta RP, Sekretariat Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 
 

 

 

 

              Central European Strategic Analysis Center

 

Szanowni Państwo, jako Dyrektor Generalny Konferencji wraz z dr Mariusz Siebert Conference Vice Director oraz Prezydent Unii POL-UKR Vitaliy Sukhoy : Międzynarodowej Konferenacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Unii Polsko-Ukraińskiej, z udziałem Przedstawicieli Władz Ukraińskich.
????30 Uniwersytetów z Polski, Europy i Świata,
????100 organizacji wspierających i partnerskich
pragnę serdecznie podziekować w imieniu swoim oraz dr @Mariusz Siebert i Pana Vitaliy Sukhoy, Organizacji Narodów Zjednoczonych United Nations, UNESCO, Przedstawicielom Władz Ukraińskich, Przedstawicielowi Prezydenta Ukrainy, Unii Polsko-Ukraińskiej, Członkom Parlamentu Ukraińskiego, Brytyjskiego i Polskiego,Partnerom, zaproszonym Gościom, Ekspertom, Posłom i Senatorom RP, Członkom Rad miejskich, powiatowych i gminnych oraz Panu Bartłomiej W róblewski Posłowi na Sejm RP,Przewodniczącemu Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji. , Przedstawicielom Rady Regionu Sumy Ukraina, Rektorom Uczelni, Grupom Ratowniczym, Harcerzom ZHP Chorągiew Wielkopolska, Wolontariuszom oraz wszystkim wspaniałym ludziom, którzy przyczynili sie do działań wspierających nasz piękny wspólny projekt.

 

1. Stowarzyszenie Biedrusko
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Filia w Ełku
3. Unia Polsko-Ukraińska/POLISH- UKRAINIAN UNION Kiev Ivan Franko 9 st.01030
4. @Stowarzyszenie Ruch Odbudowy Polski
5. Stowarzyszenie Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich we Włoszech.
6. @Zarząd Portu Morskiego w Elblągu SP. Z.O.O
7. Agrarian Economic University Dnipro Ukraine
8. International Institute for Humanities and Pedagogy "Beit Hanah" Dnipro, Ukraine
9. Institute of Business and Technology Kyiv, Ukraine
10. International University of Finance (IUF) Kyiv, Ukraine
11. International Scientific-Technical University named after Academician Yuri Bugay (ISTU) Kyiv, Ukraine
12. International Institute of Depth PsychologyKyiv, Ukraine
13. Business School "International Institute of Business"Kyiv, Ukraine
14. IT Step UniversityLviv, Ukraine
15. Institute of Nursing and Laboratory Medicine named after Andriy Krupinsky
Lviv, Ukraine
16. Ivan Bobersky State University of Physical Culture Lviv, Ukraine
17. Univesity of Business and Law (LUBP) Lviv, Ukraine
18. Higher School of International and Regional Cooperation Z. Glogera (WSWMiR)
19. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza A3B
20. Higher School of Legal Sciences and Administration L. Petrazinsky Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej Poland
21. University of Economics Stalowa Wola, Poland
22. University Edward Herzberg Grudziąc, Poland
23. Higher Vocational School of the Polish Economic Society "Oeconomicus"
24. @Polish-Czech College of Business and Sport "Collegium Glacense" Poland
25. @The Main Polytechnic School Poland
26. Higher School of Aviation Services Poland
27. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
28. Narodowa Fundacja Rozwoju Sportu im. Tadeusza Pietrzykowskiego
29. @Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości FBA
31. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Filia w Ełku
32. College of Education and the Administration. Mieszko I. (Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu)
33. @RESQ Fundation
36. Stowarzyszenie Edukacja dla Bezpieczeństwa w Poznaniu
40. Łukasz Idkowiak – IDMAR Group
41.Związek Oficerów Rezerwy OKRĘG WIELKOPOLSKA PPŁK Radosław Perz
42.Unia Wielkopolan
43. Zbigniew Czerwiński Przewodniczący Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
44. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
46. Piotr Pers
48. Prof. Jerzy Olszewski
Honorowy Patronat - Justyna Franieczek - Mistrzyni Świata, Finalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, Członkini Komisji ds. Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim.
i inni....
Z wyrazami szacunku dr Kamil Całek Prezes Zarządu Środkowoeuropejskiego Centrum Analiz Strategicznych w Warszawie.

Central European Strategic Analysis Center

 

ORŁY TYGODNIKA WPROST przyznane!

kategoria : OSOBOWOŚĆ

 

Orła w tej kategorii otrzymał dr Kamil Całek, profesor nadzwyczajny w Apsley Business School, prezes zarządu Środkowoeuropejskiego Centrum Analiz Strategicznych, jest specjalistą w zakresie geopolityki i geostrategii, strategii i zarządzania bezpieczeństwem, a także zarządzaniem ryzykiem. Ukończył Akademię Marynarki Wojennej oraz Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie.

– Jest mi niezmiernie miło, że kapituła doceniła moją skromną osobę, która zwykle pozostaje z tyłu – powiedział, odbierając statuetkę.

Instytut Innowacyjnych Technologii i Sztucznej Inteligencji  Dubai Office to najnowszy projekt w ramach Uniwersytetu Apsley Business School w Londynie. Dzięki zaangażowaniu Prof. ucz. dr Kamil Krzysztof Całek , dr Vitaliy Sukhoy i  Prof. ucz. dr Mariusz Wojciech Siebert powołano tą instytucję do życia i uruchomiono pierwsze na świecie studia PHD in Innovative Technologies  and Artificial Intelligence. Serdecznie gratulujemy.

Central European Strategic Analysis Center

 

Nasza reprezentacja na gali SHEO Tygodnika WPROST.

 

 

Central European Strategic Analysis Center

 

 

          W dniu 5.12. 2022 w Warszawie odbyły się uroczystości związane z otwarciem Oficjalnego Przzedstawicielstwaa Władz Samorządowych Ukrainy- Obwodu Czerkaskiego w Warszawie. Współorganizatorem tego wydarzenia oraz jednym z inicjatorów  jest Zarząd Środkowoeuropejskiego Centrum Analiz Strategicznych  CESAC/SCAS. Podziękowanie od władz ukraińskich otrzymał Prezes Zarządu SCAS Prof. dr mult. Kamil Krzysztof Całek oraz Partnerzy zaangażowani w działalność na rzecz praw człowieka i pomocy humanitarnej na Ukrainie. W tym gronie znalazł się również Prezydent Unii Polsko Ukraińskiej Pan dr h.c. italiy Sukhoy oraz Dyrektor Instytutu Analiz Strategicnzych i Badań Geopolityczznych SCAS Pan dr mult. MAriusz Wojciech Siebert.

 

W tym dniu odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących takich jak : 

 

1. Wręczenie paczek i upominków dzieciom z Polski i z Ukrainy, których rodzice walczą na froncie wojny w Ukrainie.

2. Spotkanie wigilijne z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

3. Posiedzenie Zarządu Unii Polsko-Ukraińskiej. 

4. Posiedzenie Rady Generalnej Westminster Alumni & Society Club of London.

5. Spotkanie Partnerów w tym Apsley Business School of London University, Związku Piłsudczyków RP, Związku Oficerów Rezerwy RP im M. Józefa Piłsudskiego Okręg Pilski

 

 

 

 

 

Central European Strategic Analysis Center

 

 

 

 

W 2022 r. Prezes Zarządu SCAS/CESAC  Prof. ucz. dr mult. Kamil Krzysztof Całek podpisał szereg porozumień z podmiotami i instytucjami partnerskimi. Dzięki osobistym staraniom Pana Prezesa udało się również podpisać umowę bilateralną z Uniwersytetem Apsley Business School of London  w Wielkiej Brytanii, reprezentowanej przez Prof. dr. Sebastiana Fullera. Dzięki temu Uniwersytet w Londynie  utworzył specjalny program stypendialny dla kandydatów rekomendowanych przez SCAS/CESAC na studia w Londynie dla osób uzdolnionych z Europy Środkowej i Wschodniej. Na chwile obecną stypendia otrzymało blisko 30 osób z Europy Środkowej w tym z Polski. Serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

Central European Strategic Analysis Center

 

Spotkanie z Dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni  Panem Generałem Karolem Molendą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Central European Strategic Analysis Center

 

Zakończenie szkolenia specjalistycznego oraz spotkanie  reprezentacji absolwentów i przedstawicieli  Instytutu Analiz Strategicznych i Badań Geopolitycznych SCAS / CESAC na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, którzy ukończyli studia Podyplomowe w 2022 r.  W imieniu wszystkich Studentów i słuchaczy podziękowania złożył Prezes SCAS/CESAC  dr mult. Kamil Krzysztof Całek LL.D, DBA, EMBA, MBA mult, MSc.mult.

 

 

Central European Strategic Analysis Center

 

 

           Profesor Jacek Mrozek otrzymał nominację urzędniczą wysokiego szczebla.   W związku z objęciem wysokiego stanowiska publicznego oraz  w oparciu o zasadę incompatibilitas nie ma możliwości  łączenia funkcji publicznych ze stanowiskami w organizacjach pozarządowych.

 

                W imieniu SCAS pragnę wyrazić słowa uznania za dorobek , wieloletnią pomoc oraz wkład w rozwój naszej organizacji życząc jednocześnie dalszych wspaniałych sukcesów zawodowych w sektorze publicznym.  

 

Z wyrazami szacunku: 

 

 Prof. ucz. dr mult.  Kamil Całek PhD,DBA, LL.D, EMBA, Msc mult., MBA mult. Prezes Zarządu SCAS

 


   

Central European Strategic Analysis Center

 

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w Warszawie 2022 r.

(Beautiful Warszawa.com)

 

 

With tensions reaching a climax in Ukraine following Putin’s outbreak of hostilities and attacks close to the Polish border, at the invitation of Polish President Andrzej Duda, U.S. President Joe Biden will fly to Warsaw on March 25th. This first Presidential visit to Poland is scheduled for 2 days, first in Rzeszów (South Poland) where the military and humanitarian supplies are sent to Ukraine.

Joe Biden arrived in Warsaw Chopin Airport this Friday just before 19h and left the airport with the ‘Beast’ (the famous US President armored car) to the Marriott Hotel in the City Center. This Saturday, this noon Joe Biden met the Polish President Andrzej Duda and visited the National Stadium with Prime Minister Mateusz Morawiecki and the President of Warsaw Rafał Trzaskowski where thousands of Ukrainians are queuing every day in order to receive a PESEL. He met several refugees and qualified Putin of “Butcher”, before making an announcement around 18h20 in the court of the Royal Castle of Warsaw.

 

During his speech, he announced the admission of 100,000 Ukrainian refugees to the U.S. He stated that already 200,000 Russian left Russia following the outbreak of the war in Ukraine. He qualified Putin as dictator in connection with this sentence: ‘’Russians live under a dictator and go to prison for protesting.’’ At the beginning and the end of the speech, he repeated the famous John Paul II sentence ‘’Don’t be afraid’’ addressed to the Ukrainians, European, and Russian citizens. He concluded his intervention with strong words: “for the sake of God, this man cannot remain in power”. 

 

 

 

 

Central European Strategic Analysis Center

 

 

 

 

 

 

 

Warsaw, Poland (CNN)Vice President Kamala Harris sought to reinforce cooperative ties between the United States and Poland as she met with the country's President in the wake of an apparent disconnect between the two NATO members over providing Ukraine with fighter jets.

"I want to be very clear. The United States and Poland are united in what we have done and are prepared to help Ukraine and the people of Ukraine, full stop," Harris said alongside Polish President Andrzej Duda during a joint news conference.
It was a diplomatic response to a situation that had angered some US officials and complicated Harris' visit. In Warsaw, Harris is acting as an emissary of US resolve to protecting its NATO allies on the eastern flank, and she underscored that commitment to the region's security by announcing the delivery of two new Patriot missile systems to Poland.
 
 
 
 

Central European Strategic Analysis Center